Billige Flüge von Frankfurt nach Surabaya

Billigflieger von Frankfurt nach Surabaya

  • 29h 20m 1 Stopp
  • Frankfurt FRA
  • Singapur SIN
  • Surabaya SUB

  Hinflug mit Singapore Airlines (SQ0025)

  • 29h 20m 1 Stopp
  • Surabaya SUB
  • Singapur SIN
  • Frankfurt FRA

  Rückflug mit Singapore Airlines (SQ0929)

  Singapore Airlines
  564,99 €*

  vor 7 Tagen

  • 20h 35m 1 Stopp
  • Frankfurt FRA
  • Singapur SIN
  • Surabaya SUB

  Hinflug mit Singapore Airlines (SQ0025)

  • 20h 35m 1 Stopp
  • Surabaya SUB
  • Singapur SIN
  • Frankfurt FRA

  Rückflug mit Singapore Airlines (SQ0929)

  Singapore Airlines
  583,47 €*

  vor 9 Tagen

  • 27h 10m 1 Stopp
  • Frankfurt FRA
  • Singapur SIN
  • Surabaya SUB

  Hinflug mit Singapore Airlines (SQ0025)

  • 27h 10m 1 Stopp
  • Surabaya SUB
  • Singapur SIN
  • Frankfurt FRA

  Rückflug mit Singapore Airlines (SQ0929)

  Singapore Airlines
  592,38 €*

  vor 15 Tagen

  • 20h 35m 1 Stopp
  • Frankfurt FRA
  • Singapur SIN
  • Surabaya SUB

  Hinflug mit Singapore Airlines (SQ0025)

  • 20h 35m 1 Stopp
  • Surabaya SUB
  • Singapur SIN
  • Frankfurt FRA

  Rückflug mit Singapore Airlines (SQ0927)

  Singapore Airlines
  606,11 €*

  vor 4 Tagen

  • 27h 25m 3 Stopps

  Hinflug mit British Airways (BA0905)

  • 27h 25m 1 Stopp
  • Surabaya SUB
  • Hongkong HKG
  • Frankfurt FRA

  Rückflug mit Cathay Pacific Airways (CX0780)

  British Airways, Cathay Pacific
  607,00 €*

  vor 4 Tagen

  • 35h 25m 3 Stopps

  Hinflug mit Singapore Airlines (SQ2116)

  • 35h 25m 1 Stopp
  • Surabaya SUB
  • Singapur SIN
  • Frankfurt FRA

  Rückflug mit Singapore Airlines (SQ0929)

  Singapore Airlines
  647,64 €*

  vor 15 Tagen

  • 46h 35m 4 Stopps

  Hinflug mit ALITALIA (AZ0419)

  • 46h 35m 3 Stopps

  Rückflug mit Garuda Indonesia (GA0325)

  Alitalia, Cathay Pacific, Garuda Indonesia, Qatar Airways
  650,50 €*

  vor 21 Tagen

  • 47h 25m 3 Stopps

  Hinflug mit Etihad Airways (EY0008)

  • 47h 25m 3 Stopps

  Rückflug mit Garuda Indonesia (GA0325)

  Etihad Airways, Garuda Indonesia
  680,50 €*

  vor 4 Tagen

  • 44h 5m 3 Stopps

  Hinflug mit Etihad Airways (EY0008)

  • 44h 5m 3 Stopps

  Rückflug mit Garuda Indonesia (GA0325)

  Etihad Airways, Garuda Indonesia
  680,50 €*

  vor 4 Tagen

  • 31h 45m 3 Stopps

  Hinflug mit Oman Air (WY0116)

  • 31h 45m 3 Stopps

  Rückflug mit Garuda Indonesia (GA0309)

  Oman Air, Garuda Indonesia
  693,63 €*

  vor 15 Tagen